Consiliul Concurenței insistă că nu are competențe legale ce țin de formarea prețurilor la produsele petroliere, ci doar de acțiunile/ inacțiunile contextuale ale întreprinderilor de pe piață, care în cazul respectiv nu pot fi evaluate separat.

Instituția susține că nici o autoritate de concurență din Uniunea Europeană nu dispune și nu aplică instrumente sau mecanisme de formare a prețurilor, aceasta contravenind principiului fundamental al liberei concurențe.

Consiliul spune că urmare a unei investigației sectoriale, raportul de investigație (care nu constituie un act adminstrativ) cu privire la constatările de natură concurențială pe piața produselor petroliere (nu corectitudinea formării prețurilor, or Consiliul Concurenței nu are asemenea atribuții legale) a fost remis în adresa părților vizate, Președinției, Parlamentului, SIS, ANRE și Procuraturii Generale.

”Publicarea raportului de investigație ar fi o încălcare gravă a legislației care ar da posibilitatea companiilor vizate în investigație  de a ataca în judecată acțiunile ilegale și ar stopa adoptarea deciziei definitive, iar persoanele responsabile care intenționează publicarea acestuia sunt pasibile de răspundere, inclusiv penală, în conformitate cu legislația în vigoare. În contextul celor expuse, sunt relevante prevederile art.38 al. (5) din Legea concurenței 183/2012: Informaţiile confidenţiale colectate în procesul aplicării prezentei legi se utilizează de Consiliul Concurenţei doar în scopul pentru care au fost obţinute şi nu pot fi divulgate decât cu consimţământul, exprimat într-o formă explicită, al persoanei de la care au fost obţinute sau la cererea instanţei de judecată ori a altor organe competente, dacă acest fapt este prevăzut de lege”, se spune într-un comunicat de presă publicat de Consiliul Concurenței.

În prezent, dosarul este la etapa exercitării dreptului de apărare a părților. Urmare a aprobării deciziei de către Plenul Consiliului Concurenței aceasta va fi un act administrativ public pasibil controlului judiciar.