Consiliul Concurenței a anunțat lansarea noii versiuni a Sistemului Informațional Automatizat "Registrul Ajutoarelor de Stat al Republicii Moldova" (SIRASM).

Noua versiune a fost dezvoltată pentru creșterea transparenței în operaţiunile de acordare a ajutorului de stat.

Potrivit autorității de concurență, sistemul modernizat va contribui la eficientizarea proceselor de notificare și raportare a ajutoarelor de stat:

  • depunerea notificărilor online a ajutoarelor de stat, raportarea ajutoarelor de stat și de minimis;
  • remiterea de către furnizori a schemelor de ajutor de minimis;
  • evidența ajutoarelor de minimis acordate;
  • comunicarea online între Consiliul Concurenței și furnizori;
  • sistematizarea informației privind ajutoarele de stat și de minimis acordate după diferite criterii;
  • prezentarea informației/generarea rapoartelor statistice in baza de criterii în diferite modalități privind ajutoarele acordate (tabel, grafice) etc.

Un alt element nou este interoperabilitatea cu alte baze de date (ex: Registrul actelor APL, Registrul Intreprinderilor etc).

Totodată, pentru asigurarea schimbului de date cu registrele și sistemele informaționale de stat a fost prevăzută integrarea Registrului ajutoarelor de stat cu platforma de interoperabilitate (MConnect).