Actualul președinte al Comisiei pentru etică și disciplină, Mihail Gafton, este unul dintre cei patru candidați la funcția de președinte al Uniunii Avocaților. Avocatul menționează în platforma sa electorală că a decis să-și înainteze candidatura la funcţia de preşedinte al UAM din simplul motiv că ”am obosit de ceia ce are loc în rândurile noastre, am obosit de faptul că se vorbeşte mult, dar rămânem acolo unde am fost”. Avocatul vrea să lupte cu dezbinarea din interiorul breslei.

Potrivit lui Mihail Gafton, Comisia pe care a condus-o a fost unicul organ care pe parcursul anilor 2012-2021 nu a fost afectat de interese străine, ca celelalte organe ale Uniunii.

În platforma sa electorală pentru funcția de Președinte al UAM, candidatul  a inclus o serie de acţiuni pe care le consideră urgente de îndeplinit:

  • Facilitarea implementării principiului conlucrării între organele de conducere a UAM prin instituirea unei şedinţe lunare regulate a Preşedintelui UA, Secretarului General, Preşedintelui Comisiei pentru etică şi disciplină, Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, Comisiei de Cenzori. Scopul şedinţelor în cauză va fi analiza problemelor administrative stringente ce vizează UAM şi elaborarea unor soluţii coordonate ce va dinamiza şi eficientiza procesul de administrare a UAM.
  • Intensificarea relaţiilor dintre organele de administrare a UAM şi tinerii avocaţi ce posedă experienţă de până la 5 ani, cu scopul de a eficientiza şi facilita procesul de integrare a acestora în cadrul instituţiei avocaţiale. Obiectivul în cauză urmează a fi atins prin organizarea unor mese rotunde cu grafic constant, conduse de către Preşedintele UAM, cu participarea exclusivă a tinerilor avocaţi, în special cei care au experienţă mai mică de un an. În cadrul acestor mese rotunde urmează să fie discutate problemele practice pe care le întâmpină atât avocatura, ca şi instituţie publică, cât şi fiecare avocat în parte ca şi actor al justiţiei, în domeniul practic al jurisprudenţei. Candidatul consderă că analiza nuanţelor practice, ce apar în urma exercitării profesiei de avocat, împreună cu tinerii avocaţi va dinamiza considerabil procesul de integrare a acestora în colectivul avocaţial.
  • Elaborarea şi publicarea pe pagina web a UA M a unui ”Ghid al tânărului avocat”, în care să fie analizate diverse situaţii ce apar în şedinţele de judecată, în relaţia cu alte autorităţi precum (judecătorul/procurorul), situaţii neprevăzute de Codul Deontologic al Avocatului şi respectiv stipularea variantelor corecte de comportament/acţiuni în eventualitatea apariţiei a unor astfel de situaţii. Totodată, în cadrul aceluiaşi ghid, urmează a fi evidenţiate trăsăturile morale fundamentale ce urmează să le posede un avocat pe toată durata exercitării profesiei.
  • Crearea unei reviste de cercetare ştiinţifică a UAM, în cadrul căreia, avocaţii ce aspiră spre obţinerea/posedă deja grad ştiinţific în domeniul dreptului, urmează să publice articole bazate atât pe doctrină cât şi pe domeniul practic, astfel încât comunitatea avocaţială din RM să domine viaţa juridică a ţării, nu doar pe segmentul practic, dar şi pe cel ştiinţific.
  • Organizarea unei şedinţe lunare cu participarea Preşedintelui UAM şi Decanilor Barourilor din RM, în cadrul căruia să se analizeze problemele stringente pe care le întâmpină fiecare barou în parte, şi elaborarea soluţiilor pentru depăşirea respectivelor provocări.
  • Digitalizarea procesului de accedere în profesie.            

Mihail Gafton are o experiență de avocat de peste 30 de ani, fiind anterior membru al Comisiei pentru etică și disciplină, ulterior și președinte al acesteia. Comisia este unica instanţă disciplinară a Uniunii Avocaţilor.

Amintim că, alegerile președintelui UAM vor avea loc electronic (în premieră) în cadrul lucrărilor Congresului Avocaților, care se va desfășura în perioada 1 decembrie – 3 decembrie sau  6 - 8 decembrie (în cazul neîntrunirii cvorumului). În concurs s-au mai înscris decanul Baroului Chișinău - Dorin Popescu, membrul Consiliului UA – Iurie Mărgineanu și avocatul Ion Dron.