Începând cu 1 ianuarie 2021, pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, este stabilită valoarea de referință în mărime de 1.700 de lei.

Legea bugetului de stat pentru anul 2021 prevede că pentru unitățile administrativ-teritoriale cărora suplimentarea bugetelor locale din contul transferurilor cu destinație generală nu acoperă integral costurile de implementare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, aferente domeniilor proprii de activitate, din bugetul de stat se alocă transferuri în sumă de 241,5 mil de lei.

Într-o notă analitică elaborată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), sunt prezentate și explicate detaliat modificările intrate în vigoare în anul curent cu privire la salarizarea în sectorul bugetar.

Potrivit acestei note, cheltuielile de personal includ alocații de circa 351,9 mil de lei pentru măsurile noi introduse în Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar dintre care majorarea, începând cu 1 ianuarie 2021, a sporului cu caracter specific personalului medical din unitățile autoritățile/instituțiile/structurile medicale și de asistență socială, în mărime de 30% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor specific – 104,8 mil de lei, majorarea cotelor contribuțiilor la bugetul de asigurări sociale de stat – 291,7 mil de lei.

În cadrul cheltuielilor curente, cheltuielile de personal pentru anul 2021 sunt estimate în sumă de 18 305,0 mil de lei și constituie 8,3% din PIB și 22,5% din cheltuielile totale. Estimarea volumului cheltuielilor de personal este efectuată în baza măsurilor propuse de majorare a salariilor angajaților din sectorul bugetar.

În notă sunt prezentate valorile de referință pentru diferite categorii de salariați din sectorul bugetar, printre care: persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, corpul de ofițeri din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și alți angajați din cadrul organelor de forță, personalul didactic, științifico-didactic și personalul de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ, judecători, procurori, inspectori-judecători, ș.a.

Pe parcursul anului 2020, Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost modificată și completată cu prevederi care vor avea efect pe parcursul anului 2021 şi următoarele perioade de activitate. Astfel, conform art.21 al Legii menționate, personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, vor beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului precedent proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

În contextul declarării anului 2020 - Anul Lucrătorului Medical și în temeiul Planului de acțiuni al Guvernului, începând cu 1 septembrie 2020, salariul lucrătorilor medicali a fost majorat cu 30%. În acest sens, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, a fost majorat salariul de funcție al personalului medical, al șoferilor autoambulanțelor din serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească și autosanitarelor din serviciul AVIASAN.

Începând cu 1 ianuarie 2021, salariile cadrelor medicale din Republica Moldova cresc. Din luna februarie a anului curent, cadrele medicale vor primi salarii cu 30 la sută mai mari sau cu 60 la sută comparativ cu salariile de funcție de până la 1 septembrie 2020. Se vor majora salariile de funcție pentru personalul medical și șoferii de ambulanțe implicați nemijlocit în serviciile medicale, din instituțiile medico-sanitare publice, în total la peste 40 de mii de lucrători medicali încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Pentru aceasta în buget au fost prevăzute aproximativ 1,12 miliarde de lei.

Totodată, conform Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală nr. 256 din 16 decembrie 2020 pentru anul 2021, cuantumul primelor de asigurare obligatorie va rămâne la nivelul existent de 9% și va fi achitat doar de angajat, iar prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se va  menține la nivelul anului 2020 și va constitui 4056 lei.

Informații mai detaliate cu privire la condiţiile noi de stabilire şi calculare a salariilor angajaţilor din sectorul bugetar şi din domeniul medicinii în anul 2021, găsiți aici.