Publicarea într-un anunţ de angajare a condiţiei ca respectivul candidat să nu se afle în conflict sau proces cu firma angajatoare este discriminatorie, a stabilit recent Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării din România(CNCD), după ce a amendat cu 2.000 RON o societate care a fixat o astfel clauză pentru un post disponibil, scrie avocatnet.ro.

O persoană a reclamat la CNCD faptul că o societate românească a inclus, în criteriile cuprinse în anunţul de angajare pentru ocuparea unui post de director, o condiţie ca respectivul candidat ”să nu aibă relaţii conflictuale sau de natură procesuală cu societatea”. Persoana a mai reclamat faptul că această condiţie impusă îi îngrădeşte dreptul de a participa la concurs deoarece în relaţia sa cu firma în cauză există un proces pe rolul unui instanţe judecătoreşti, dosarul având ca obiect anularea unui act administrativ.

CNCD a apreciat că în această privinţă s-a realizat o limitare a dreptului la muncă a persoanei respective, întrucât condiția impusă pentru a participa la concurs - de a nu avea relații conflictuale sau de natură procesuală cu angajatorul - i-a obstrucționat dreptul persoanei de a candida la postul scos la concurs. Criteriul de discriminare este considerat de CNCD a fi cel al categoriei sociale reprezentate de persoanele aflate în litigiu cu viitorul angajator.

CNCD şi-a motivat decizia conform prevederilor că:

”orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber” – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

”dreptul la muncă nu poate fi îngrădit” – Constituţia României;

”constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, care au ca scop sau efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii” – Codul muncii;

se poate considera discriminare (1) o diferenţiere, (2) bazată pe un criteriu, (3) care atinge un drept, conform OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.