Uniunea Avocaților a anunțat condițiile de participare la  concursul pentru funcția de membru al Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților.

Candidații care doresc să depună dosare de participare la concursul desfășurat, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  • să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat;
  • să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim șapte ani;
  • să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  • Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;
  • Scrisoare de intenție și motivare, care va conține viziunea candidatului în raport cu activitatea Centrului de Instruire a Avocaților;
  • Alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii (copia carnetului de muncă, certificat constatator etc.)

Concursul pentru selectarea a trei avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților se va realiza sub formă de interviu cu prezența fizică a candidaților sau prin videoconferință, în funcție de restricțiile epidemiologice dispuse de autoritățile competente și existente la data desfășurării concursului.

Candidații vor fi notificați despre forma desfășurării concursului cel târziu cu o zi până la data concursului.

Dosarele urmează a fi prezentate la sediul Uniunii Avocaților (Chișinău, str. București 46).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 25 mai.

Potrivit Regulamentului Centrului de Instruire a Avocaților, Consiliului CIA este format din cinci membri desemnați de Consiliul UAM: doi membri ai Consiliului UAM pe perioada mandatului și trei avocați cu experiență în domeniul instruirii, aleși pe un termen de 2 ani de  Consiliul UAM în bază de concurs.