Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi Asociația Barourilor Americane - Inițiativa pentru Supremația Legii (ABA ROLI Moldova) selectează un expert pentru elaborarea Standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor (violenței domestice, sexuale și a victimelor traficului de ființe umane).

Mai exact, acesta urmează să elaboreze, în baza legislației pertinente și a obiectivelor trasate în Strategia de Activitate în sistemul de acordare a AJGS, a standardelor de calitate ale activității avocaților pe cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor, violenței domestice, sexuale și a victimelor traficului de ființe umane.

Această activitate este desfășurată de către CNAJGS în parteneriat cu ABA ROLI Moldova, în cadrul proiectului ”Susținerea Reformei Justiției Penale și a Combaterea Corupției”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL).

Elaborarea standardelor de calitate ale activității avocaților în cauzele cu implicarea victimelor infracțiunilor (violenței domestice, sexuale și a victimelor traficului de ființe umane) va seta un prag minim de calitate referitor la măsurile pe care trebuie să le întreprindă avocații reprezentând victime ale infracțiunilor, bazate pe nevoile speciale ale acestor grupuri, inclusiv recomandări privind relația avocat - beneficiar.

Potrivit CNAJGS, urmare a instituționalizării acestor standarde de calitate, avocatul, în procesul de reprezentare, va depune toată diligența, astfel încât victima reprezentată, să beneficieze de o asistență cât mai calitativă. Scopul realizării activităților date este îmbunătățirea calității serviciilor prestate victimelor infracțiunilor de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat prin inserarea maximului de acțiuni necesare a fi întreprinse în cadrul reprezentării intereselor victimelor.

Pot participa la concurs persoanele care au studii în drept, drepturile omului sau alt domeniu relevant.De asemenea, trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul juridic, experiență în efectuarea cercetărilor şi elaborare de studii și experiență profesională specifică privind examinarea cauzelor cu implicarea victimelor infracțiunilor. O altă cerință este experiență de lucru cu sistemul AJGS.

Candidații interesați trebuie să expedieze un CV și orice alte informații pe care le considerați relevante procesului de selecție la adresa vlad.popa@abaroli.org.