Anunțul privind organizarea concursului pentru desemnarea a doi membri în componenţa Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rândul reprezentanţilor societăţii civile a fost publicat în Monitorul Oficial. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii îndeamnă doritorii de a intra în competiție să depună cererile de participare până în data de 4 mai.

Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele acte:

  • procesul-verbal privind recomandarea candidaturii pentru funcţia de membru, în cazul în care persoana este propusă de o organizaţie;
  • Curriculum Vitae cu o poză color (se prezintă şi în forma electronică - email: aparatul@csm.md);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • cazierul judiciar;
  • referinţă de la ultimul loc de lucru;
  • declaraţia de avere și interese personale;
  • declaraţia pe propria răspundere privind întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 8 din Legea privind statutul judecătorului.

Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor are șapte membri, dintre care patru sunt selectați din rândul judecătorilor, iar trei sunt reprezentanți ai societății civile. În prezent, Colegiul are un singur membru: Feodor Bria, prodecan al Facultății de drept de la ULIM. Mandatele celorlați membri au expirat.