Autoritatea Naţională de Integritate a lansat un concurs nou pentru suplinirea funcției publice cu statut special, inspector de integritate. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 16.30, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 12.30, sau prin poșta electronică.

Setul de documente ce urmează a fi prezentat poate fi vizualizat pe pagina web ani.md. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este 1 martie 2021 inclusiv, ora 16.30.

Dosarele pot fi depuse la adresa poştală: MD-2005, Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, etajul II, biroul 206 sau pe e-mail: stepanida.draguțan@ani.md; viorica.cabac@ani.md.

Scopul general al funcției de inspector de integritate vizează realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică, prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii, al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor.