Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concursul pentru suplinirea unei funcții de inspector-judecător din cadrul Inspecției judiciare. Funcția a devenit vacantă după ce a fost acceptată demisia lui Iurie Perevoznic. Informația a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 3 ianuarie.

Inspecţia judiciară este alcătuită din șapte inspectori-judecători, care pot fi numiți în funcție pentru un singur mandat de șase ani. În această funcţie pot fi alese doar persoane care deţin diploma de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin șapte ani şi o reputaţie ireproşabilă. Totodată, în această funcție nu pot fi numiți persoanele care au ocupat funcții de judecător în ultimii trei ani.

Cererile de înscriere în concurs se pot depune în termen de 30 de zile din data publicării anunțului în Monitorul Oficial. Dosarul trebuie expediat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii și trebuie să conțină:

  • copia buletinului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • fişa personală, conform modelului plasat pe pagina web a CSM, la rubrica ”Informaţii” – ”Modele de acte”;
  • certificatul medical (formular eliberat de Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii);
  • copia de pe diploma de licenţă;
  • cazierul judiciar;
  • copia de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă;
  • declaraţia de avere și interese personale;
  • referinţă de la ultimul loc de lucru;
  • fotografie color 40x50 mm.

Copiile actelor pot fi autentificate notarial sau trebuie prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată corectitudinea lor.