Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a lansat concursul de selectare a candidaţilor în vederea suplinirii poziției de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei (CoE) privind accesul la documentele oficiale.

În concurs se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova care au cunoștințe extinse şi experienţă profesională în domeniile acoperite de Convenţia Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. La fel, candidații trebuie să cunoască la nivel avansat una dintre limbile oficiale CoE (engleza sau franceza) și să aibă o înaltă ținută morală. Data limită de depunere a dosarelor de participare este 17 septembrie.

Dosarul candidaților trebuie să conţină:

  • CV-ul în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (limba engleză sau franceză) conform modelului anexat la Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei CM/Res(2021);
  • copia actului de identitate;
  • cererea de înscriere la concurs, cu indicarea unei adrese electronice;
  • copia de pe diplomele de studii superioare cu tangență în domeniul în cauză.

Actele pot fi depuse la sediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau la adresa electronică scedo@mfa.gov.md.

Potrivit normelor în vigoare, statele membre au dreptul să avanseze în adresa Secretarului General al CoE câte doi candidați naționali pentru a fi aleși câte unul per fiecare stat membru. Decizia finală urmează a fi adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Consultativ al Părților la Convenției CoE privind accesul la documentele oficiale (Convenția Tromsø).

Mai multe detalii despre concurs găsiți aici.