Ministerul Justiției a lansat concursul național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Candidații la concurs pot depune dosarele până în data de 12 ianuarie 2021, ora 17:00, la adresa de email: secretariat@justice.gov.md.

În concurs se pot înscrie persoanele care:

  • este cetățean al Republicii Moldova, se bucură de cea mai înaltă reputație morală și întrunește condițiile profesionale cerute pentru exercitarea unor înalte funcții judiciare sau care sunt juriști ce au o competență recunoscută;
  • posedă cunoștințe în domeniul sistemului juridic național, dreptului internațional public și au experiență juridică în calitate de practicieni;
  • cunoaște la nivel avansat una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, engleza sau franceza, și, de asemenea, posedă cel puțin o cunoaștere pasivă a celeilalte limbi, astfel încât să poată contribui eficient la activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului;
  • este în măsură de a exercita cel puțin jumătate din mandatul eventual de nouă ani până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs, cu indicarea unei adrese electronice;
  • curriculum vitae (în limbile română, franceză/engleză), potrivit modelului adoptat de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția nr. 1646 (2009);
  • copia de pe actul de identitate;
  • copia de pe diplomele de studii superioare în drept sau echivalentul acestora;
  • scrisoarea de motivare.

Mai multe detalii despre concurs pot fi accesate aici.

Amintim că, Biroul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a invitat Guvernul Republicii Moldova să prezinte, până în 10 mai 2021, o listă de trei candidați pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care urmează a fi examinată în cadrul sesiunii de vară Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din iunie 2021.