Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Grantată de Stat anunţă concurs de selectare a unui avocat public în raza de activitate a OT Cahul al CNAJGS. La concurs pot participa persoanele care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet de participare la concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Candidatul urmează să depună dosarul de participare la sediul Oficiului teritorial Cahul al CNAJGS sau la adresa de e-mail: ot_cahul@cnajgs.md. Data limită pentru depunerea dosarului 30 iunie.

Sarcinile de bază:

•avocatul public desfăşoară activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, acordă asistenţă juridică calificată în temeiul Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat conform regulilor stabilite de CNAJGS;

•avocatul public acordă asistență juridică garantată de stat fiind obligat să se abțină de la acordarea asistenței juridice calificate pe alte cauze, decât cele pe care a fost desemnat de către Oficiul Teritorial al CNAJGS;

•avocatul public are obligația de a prelua lunar numărul minim de cauze stabilite prin Hotărârea CNAJGS nr. 24 din 21.12.2012;

•avocatul public înscris în lista avocaţilor de serviciu va acorda asistenţa juridică de urgenţă, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de solicitare şi desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă, aprobat de CNAJGS;

•avocatul public are obligația de acorda asistenţa juridică primară în volumul și modul stabilit Hotărârea CNAJGS nr. 24 din 21.12.2012, conform programului convenit de comun acord cu Oficiul Teritorial al CNAJGS;

•avocatul public are şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al avocaţilor publici.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, avocatul public este persoana care are dreptul de a desfăşura activitate de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură, admis în baza unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat, avocaţii publici activează în baza Regulamentului de activitate al avocaţilor publici aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 18 din 06.10.2008 .