Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei pe lângă Prim-ministru a prezentat un concept actualizat de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Potrivit instituției, acesta a fost elaborat și adaptat după recomandările formulate de Comisia de la Veneția în opinia sa preliminară privind reforma Curții Supreme de Justiție și a procuraturii, în care au fost aduse mai multe critici referitor la modul de evaluare a magistraților.

Conceptul prezentat prevede crearea a trei structuri noi pentru implementarea reformei justiției:

1. Misiunea de Monitorizare. Această structură va selecta membrii Comisiei de evaluare și va monitoriza activitatea acesteia. Misiunea de Monitorizare va fi constituită din 7 membri, dintre care 5 specialiști internaționali și 2 reprezentanți din societatea civilă.

2. Comisia de Evaluare, care va efectua evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, care presupune verificarea integrității și eticii, precum și a profesionalismului acestora.

3. Colegiul Special de Apel. Acesta va examina contestațiile actorilor justiției ce nu vor susține evaluarea extraordinară sau nu vor fi promovați.

Potrivit autorităților, evaluarea judecătorilor prin cele trei structuri are drept obiectiv curățirea corpului de judecători și de procurori de persoane lipsite de integritate și urmează să pornească în cele mai importante instituții din justiție: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Proiectul de lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și a procuraturii urmează a fi definitivat până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Consiliul Anticorupție este o platformă pentru examinarea problemelor sistemice și de politici în domeniul prevenirii și combaterii corupției și reforma justiției și pentru coordonarea eforturilor între autoritățile publice competente în vederea implementării cu succes a politicilor adoptate.