Două companii prezente în Republica Moldova pe piața vânzării angro de piese de schimb auto și accesorii și pe piața vânzării angro a lubrifianților auto urmează să realizeze o concentrare economică. Consiliul Concurenței a anunțat că analizează o operațiune ce se referă la achiziționarea de către Autonet Group Holding AG a unei participații majoritare din capitalul social, drepturile de vot și economice ale Augsburg International Impex SRL.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin e-mail, la adresa: office@competition.md