Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra ”Bass Systems” SRL de către S&T AG.

Întreprinderile implicate în operațiunea notificată activează în sectorul tehnologiilor informaționale (IT) din Republica Moldova și anume pe piața de software, piața de hardware și piața de servicii IT.

Autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat de obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.