Timp de aproximativ trei ani, 6.030 de bărbați din Republica Moldova au beneficiat de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, la nașterea copilului. Datele au fost publicate de Casa Națională de Asigurări Sociale.

În timpul concediului, tatăl beneficiază de indemnizaţie paternală, care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta se acordă tatălui copilului (salariat asigurat) la îndeplinirea următoarelor dacă:

  • confirmă stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani sau de cel puţin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului;
  • i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data naşterii copilului;
  • a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele trei luni premergătoare lunii naşterii copilului.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază. Cererea poate fi completată și online, pe site-lui Casei Naţionale de Asigurări Sociale sau pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md.

Solicitarea  pentru acordarea indemnizaţiei paternale trebuie să fie depusă în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal. În caz contrar, aceasta nu se va achita.

Menționăm că, concediul paternal a fost instituit în Republica Moldova în anul 2016.