Numărul membrilor cu drept de vot în Consiliului național pentru drepturile omului va fi extins de la 23 până la 27. În această listă urmează să fie incluși viceprim-ministrului, ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viceprim-ministrului pentru Reintegrare (substituind șeful Biroului politici de reintegrare), precum și miniștrii Educației și Cercetării, Culturii, Sănătății, Muncii și Protecției sociale, Agriculturii și Industriei Alimentare, Mediului. Decizia urmează să fie luată la următoarea ședință a Guvernului.

Totodată, președintele Consiliului Național de Participare urmează să fie exclus din componența Consiliului. Autoritățile spun că durata mandatului membrilor Consiliului național de Participare a expirat, astfel platformă este nefuncțională.

Astfel, noua componență nominală a Consiliului național pentru drepturile omului va fi:

 • prim-ministrul;
 • viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
 • viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
 • viceprim-ministrul pentru Reintegrare;
 • ministrul Justiției;
 • ministrul Economiei;
 • ministrul Finanțelor;
 • ministrul Afacerilor Interne;
 • ministrul Apărării;
 • ministrul Educației și Cercetării;
 • ministrul Culturii;
 • ministrul Sănătății;
 • ministrul Muncii și Protecției Sociale;
 • ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare;
 • ministrul Mediului;
 • secretarul general al Guvernului;
 • directorul general al Agenției Relații Interetnice;
 • directorul general al Biroului Național de Statistică;
 • directorul Inspectoratului de Stat al Muncii;
 • președintele Comisiei drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului;
 • președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului;
 • șeful Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului;
 • președintele Consiliului Superior al Magistraturii;
 • președintele Consiliului Superior al Procurorilor;
 • adjunctul Procurorului General;
 • guvernatorul (Bașcanul) Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia;
 • șeful Secretariatului Curții Constituționale;
 • avocatul Poporului;
 • avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului;
 • președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității;
 • președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova;
 • președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova;
 • Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 • reprezentanții organizațiilor necomerciale.

Consiliul național pentru drepturile omului este un organ consultativ al Guvernului, instituit în scopul monitorizării modului de implementare a politicii statului în domeniul drepturilor omului, precum și a tratatelor internaționale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.