Președintele interimar al Curții de Apel Chișinău a decis să modifice componența nominală și completurile de judecată formate în cadrul instanței. Măsura ar fi necesară în scopul asigurării unei bune administrări a justiţiei, determinată de necesitatea redistribuirii sarcinii judiciare, echilibrării volumului de lucru în raport cu complexitatea cauzelor repartizate spre examinare şi solicitarea instanţei în domeniile distincte de specializare.

Astfel, noua componență nominală a judecătorilor Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, pentru anul 2021, este:

 • Ana Panov
 • Nelea Budăi
 • Marina Anton
 • Sergiu Amăut (suspendat)
 • Boris Bîrca
 • Angela Bostan
 • Angela Braga (suspendată)
 • Virgiliu Buhnaci
 • Nina Cernat (detaşată)
 • Vladislav Clima
 • Eugeniu Clim
 • Olga Cojocaru
 • Iurie Cotruţă
 • Dorin Dulghieru
 • Ina Dutca
 • Maria Guzun
 • Ala Malîi
 • Viorica Mihaila
 • Anatolie Minciuna
 • Veronica Negru
 • Ecaterina Palanciuc
 • Liuba Pruteanu
 • Ruxanda Pulbere
 • Ion Secrieru
 • Victoria Sîrbu
 • Ion Turcan
 • 4 posturi vacante

Totodată, completurile de judecată în cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, în materie de drept comun şi în materie specializată vor avea următoarea componenţă:

Completul nr.1, compus din: Ana Panov - preşedintele completului, Ion Ţurcan și Liuba Pruteanu;

Completul nr.2, compus din: Nelea Budăi - preşedintele completului, Vladislav Clima și Ecaterina Palanciuc;

Completul nr.3, compus din: Olga Cojocaru - preşedintele completului, Ina Dutca și Ruxanda Pulbere;

Completul nr.4, compus din: Marina Anton - preşedintele completului, Veronica Negru și Ion Secrieru;

Completul nr.5, compus din: Iurie Cotruţă - preşedintele completului, Virgiliu Buhnaci și Ala Malîi;

Completul nr.6 (specializat în examinarea acţiunilor în contencios administrativ), compus din: Anatolie Minciuna - preşedintele completului, Angela Bostan și Viorica Mihaila;

Completul nr.7 (specializat în examinarea acţiunilor în contencios administrativ), compus din: Maria Guzun - preşedintele completului, Dorin Dulghieru și Victoria Sîrbu;

Completul nr.8 (specializat în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice), compus din: Ana Panov - preşedintele completului, Boris Bîrca și Eugeniu Clim;

Complet nr.9 (specializat în cauze ce impun asigurarea secretului de stat), compus din: Ana Panov - preşedintele completului, Anatolie Minciuna și Dulghieru Dorin;

Completul nr.10 (specializat în controlul judiciar asupra activităţii de testare a integrităţii profesionale), compus din: Ana Panov - preşedintele completului, Ion Ţurcan și Liuba Pruteanu;

Completul nr. 11(specializat în controlul judiciar asupra activităţii de testare a integrităţii profesionale), compus din: Virgiliu Buhnaci - preşedintele completului,  Ina Dutca și Dorin Dulghieru.

Cauzele civile, derivate din regimul juridic al adopţiilor naţionale (în apel şi recurs), se vor examina de judecătorii specializaţi în examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor, membri ai completului cu nr.2 din cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău.

Cauzele civile privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine precum şi cererile privind înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, se vor examina de complete unipersonale, compuse de judecătorii din cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, cu excepţia judecătorilor specializaţi în examinarea acţiunilor în contencios administrativ şi în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice.

Cauzele civile, derivate din regimul juridic al adopţiilor internaţionale, se vor examina de completuri unipersonale specializate în examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor, compuse din judecătorii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, Nelea Budăi şi Liuba Pruteanu.

Conflictele de competenţă, cererile de strămutare şi recuzările parvenite din instanţele de fond în materie de drept comun, contencios administrativ şi materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, se vor soluţiona de completul nr.l din cadrul Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău.

Judecătorii Ana Panov, Marina Anton şi Ion Secrieru au fost desemnați în calitate de judecători supleanţi pentru examinarea acţiunilor de contencios administrativ, la necesitate constituind individual un complet distinct specializat în materia respectivă. Totodată, magistrații Anton Marina, Ion Secrieru şi Dulghieru Dorin au fost desemnați în calitate de judecători supleanţi pentru examinarea cauzelor în materie de insolvabilitate, reorganizare şi dizolvare a persoanelor juridice, la necesitate constituind individual un complet distinct în materia respectivă.

Cauzele în materie civilă în procedură de apel şi de insolvabilitate, a căror examinare a fost începută în completurile de judecată în materie civilă şi de insolvabilitate constituite anterior, dar nu au fost finalizate până în data emiterii noii componențe nominale, se vor examina de aceleaşi completuri de judecată. Cauzele a căror examinare nu a fost începută se vor examina în completurile noi formate.