Legea cu privire la Guvern va fi modificată. Ministerul Justiției a anunțat elaborarea unui proiect de lege care are drept scop executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 7/2021 prin care au fost declarate neconstituționale art. 15 alin. (2) lit. e) și alin. (3), precum și art. 23 alin. (6) din Legea nr. 136/2017 ce se referă la competența unui Guvern al cărui mandat a încetat.

Curtea a reținut atunci că la reglementarea interdicției Guvernului al cărui mandat a încetat de a numi sau de a propune pentru numire persoane în funcții de demnitate publică (altele decât miniștrii) ori în funcții publice, Parlamentul nu a asigurat un echilibru corect între principiul legitimității politice a Guvernului al cărui mandat a încetat și principiul necesității.

Mai precis, prevederile declarate neconstituționale nu-i permiteau Guvernului al cărui mandat a încetat să analizeze dacă angajarea personalului menționat este necesară și să limiteze efectele angajărilor prin numirea în funcție pe un termen determinat, i.e. până la o nouă numire (a aceleiași persoane sau a alteia) efectuată de Guvernul cu puteri depline.

De asemenea, prevederile menționate nu aveau în vedere faptul că următorul Guvern cu puteri depline poate anula angajările efectuate de Guvernul al cărui mandat a încetat prin încetarea raporturilor de serviciu cu funcționarii în discuție, în legătură cu expirarea termenului pentru care au fost angajați. Din acest motiv, Curtea a stabilit că interdicția în discuție contravine noțiunii „administrare a treburilor publice”, stabilită de articolul 103 alin. (2) din Constituție.

Pentru modificarea Legii Guvernului în sensul executării Hotărârii Curții, Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la adresa electronică diana.melenciuc@justice.gov.md sau secretariat@justice.gov.md până în data de 27 septembrie.