Agenții economici pot beneficia de subvenție unică în mărime de cel puțin 40 de mii de lei, pentru fiecare loc de muncă creat pe parcursul anului 2019. Aceștia urmează să depună cererile de rezervare a subvenției până în data de 31 iulie. Cererile pot fi depuse în scris sau prin intermediul poștei electronice, la adresa Ministerului Finanțelor. Anunțul a fost făcut de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Pentru a solicita subvenția unică, agenții economici trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii, printre care:

  • creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane;
  • salariul mediu lunar la întreprindere pentru persoanele angajate nu este mai mic decât 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie;
  • menținerea posturilor de muncă create pentru cel puțin trei ani;
  • lipsa restanțelor la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național.

Cererile depuse vor fi înregistrate în Registrul acordării subvențiilor pentru crearea locurilor de muncă, iar solicitantul va fi informat despre recepționarea acesteia în decurs de două zile lucrătoare. Ulterior, acestea vor fi examinate și aprobate, în conformitate cu criteriile de eligibilitate. Cererile depuse după data limită vor fi examinate la rectificarea bugetului sau în următorul an bugetar.