Antreprenorii din Republica Moldova vor beneficia de suportul statului în realizarea acțiunilor de ecologizare a afacerii. Un program în acest sens a fost lansat recent. Acesta prevede acordarea granturilor în sumă de până la 500 mii lei.

Programul Național de Ecologizare a IMM-urilor oferă suport informațional, consultanță și mentorat, instruire și formare ecologică. Totodată, programul se va axa pe cercetare și dezvoltare, promovare, schimbul de bune practici la nivel național și european în domeniul aplicării principiilor economiei verzi și a economiei circulare. Un compartiment aparte este rezervat finanțării nerambursabile a acțiunilor de ecologizare a IMM și dezvoltării capacităților de acces și extindere pe piețele internaționale, spun autoritățile.

Astfel, IMM-urile vor beneficia de suport în cadrul a trei etape:

Etapa 1: Instruire și formare în domeniul ecologizării IMM-urilor, suportul va fi pus la dispoziția IMM interesate de elaborarea și implementarea măsurilor de ecologizare a afacerii;

Etapa 2: Finanțarea acțiunilor de ecologizare a IMM de valoare mică, vor fi susținute financiar IMM-urile care au elaborat un plan de acțiuni de ecologizare a afacerii prin oferirea granturilor de până la 200.000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional;

Etapa 3: Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare, vor fi susținute IMM-urile care au implementat acțiuni de ecologizare a afacerii și au deja o anumită experiență în exportul și internaționalizarea produselor sau serviciilor proprii, demonstrează beneficiile anticipate ale standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice a UE în cadrul întreprinderilor acestora, prin oferirea unui grant de până la 500.000 lei, care va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.