Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii a fost prelungit până în data de 31 august. O decizie în acest sens a fost luată de Executiv.

Inițial, mecanismul de subvenționare a fost stabilit până în data de 30 iunie. Totuși, luând în considerare că starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită pe întreg teritoriul țării până la sfârșitul verii, autoritățile au decis că și perioada de acordare a subvenționării să fie schimbată.

Potrivit normelor legale, mărimea subvenției se stabilește după cum urmează:

  1. pentru subiecții subvenției care şi-au sistat total sau parțial activitatea în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se acordă o subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare;
  2. pentru subiecții subvenției care şi-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la lit. a) se acordă o subvenție în mărime de 60% din suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staţionare;
  3. subvenția se acordă pentru salariații aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare angajați până la data de 1 martie 2020;
  4. suma subvenției prevăzute la lit. a), calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic și/sau staționare, nu trebuie să depășească suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare;
  5. suma subvenţiei prevăzute la lit. b), calculată la nivel de salariat per zi de şomaj tehnic și/sau staţionare, nu trebuie să depășească mărimea de 60% din suma calculată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

Subiecții subvenției sunt întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii.