Autoritatea Aeronautică Civilă a reunit conducătorii operatorilor aerieni, reprezentanții agențiilor de turism și a mediului asociativ într-o ședință pentru a discuta despre asigurarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor din domeniul transportului aerian, în contextul pandemiei de COVID-19.

Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la ședință au menționat că numeroasele anulări generate de pandemia de COVID-19 au dus la o situație nesustenabilă a fluxului de lichidități și a veniturilor în sectorul transporturilor și în cel turistic. În cazul în care organizatorii sau transportatorii devin insolvabili, există riscul ca mulți călători și pasageri să nu primească nici o rambursare, deoarece creanțele pe care le dețin față de organizatori și operatori de transport nu sunt protejate.

Companiile aeriene naționale au solicitat suport din partea statului prin anularea taxelor și plăților la buget pentru anul 2020, iar pe segmentul protecției consumatorilor revendicarea acestora rezidă în extinderea termenilor legali de examinare a reclamațiilor și rambursare a contravalorii biletelor de zbor consumatorilor.

Totodată, participanții la ședința de lucru au agreat că vor prezenta propuneri de modificare a cadrului normativ pe domeniul protecției consumatorilor, care vor fi compilate și ajustate de Autoritatea Aeronautică Civilă.

Din perspectiva apărării eficiente a drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor, directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei a solicitat îmbunătățirea comunicării și schimbarea atitudinii companiilor aeriene față de pasageri și a reiterat necesitatea asigurării de către operatori a integrității banilor încasați din vânzarea biletelor și necesitatea stabilirii unor criterii comune pentru vauchere care să ofere flexibilitate maximă pasagerilor.

Totodată, directorul AAC a menționat că ”obligația agenților economici de informare a consumatorilor în termeni legali este prioritară în contextul epidemiei de Covid-19, iar respectarea circularei AAC nr. 5 din 15.07.2020 ”cu privire la asigurarea respectării drepturilor consumatorilor în cazul anulării serviciilor de transport aerian în contextul pandemiei de COVID-19” este esențială.