Companiile din Republica Moldova care au înregistrat pierderi ca urmare a crizei pandemice pot accesa credite preferianțiale, cu garanții de stat. Un program în acest sens a fost lansat, recent, de autorități în parteneriat cu băncile comerciale

Mai exact, companiile ce au înregistrat o scădere a venitului din vânzări cu 30% în perioada martie – iunie 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent pot solicita credite pentru capital circulant garantate de stat în proporție de până la 80%, cu un comision de garantare zero până în data de 31 decembrie 2021. Totodată, companiile ce solicită credite investiționale vor putea beneficia de garanții ce vor acoperi până la 80% din credit cu o valoare de maxim 5 milioane lei.

Mijloacele financiare suplimentar alocate vor fi supuse efectului de multiplicare. Astfel, ODIMM va emite garanții de 150 milioane lei, cu posibilitatea realocării pe măsura consumării plafonului din mijloacele disponibile de la alte produse neutilizate, sau majorarea coeficientului de multiplicare.

Potrivit autorităților, noul instrument de garantare vine să completeze Produsele active pe care le oferă la ora actuală Fondul de Garantare Creditelor. Creditele bancare constituie principala sursă de finanțare atât pentru IMM-uri, cât și pentru tot mediul de afaceri. În prezent, prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii al ODIMM au fost acordate 429 garanții financiare în valoare de peste 168 milioane lei, care au asigurat debursarea creditelor în sumă de 492 milioane lei și au generat investiții în economie în valoare de peste 714 milioane lei.

Noul Produs de Garantare pentru companiile afectate de criza generată de pandemia COVID-19 a fost lansat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul  Fondului de garantare gestionat de ODIMM. Instrumentul financiar presupune un produs de garantare cu condiții preferențiale pentru IMM-uri care poate fi utilizat la contractarea creditelor atât pentru capital de lucru, cât și pentru investiții.

Conform prognozei macroeconomice revăzute pentru anul 2020, PIB-ul național va avea un raport negativ de minus 4.5%, în timp ce estimările pentru anul 2021 se prevăd a fi mai optimiste, cu o  creștere pozitivă a PIB-ului de 4.1%.