Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) nu a putut numi membrii Comisiei speciale pentru organizarea concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Subiectul a fost amânat pentru examinare la sedința ordinară a Consiliului UAM din 26 martie. O hotărâre în acest sens a fost luată la reuniunea din 29 ianuarie.

În decizia publicată pe site se menționează că nu a fost identificat și propus un membru al Comisiei speciale de către decanul Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Bălți. Totodată, Consiliul a decis să prelungească termenul pentru depunerea cererilor la concursul pentru alegerea membrilor Comisiei speciale până în data de 10 martie. Comisia urmează să fie formată din 11 membri. Consiliul UAM trebuie să aleagă șase membri, iar restul cinci vor fi propuși de cei patru decani ai Barourilor și de directorul Centrului de instruire, din lista avocaților formatori

La fel, a fost prelungit, până în data de 10 martie, termenul pentru depunerea cererilor la concursul privind alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

În context, menționăm că, la începutul lunii octombrie a fost aleasă o nouă componență a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Ulterior, Consiliul UAM a anulat hotărârea prin care a fost numită noii membrii, motivând că au fost identificate mai multe neconformități în procedura de organizare a concursului.