Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Italiei, întrucât legislația sa națională aplicabilă magistraților onorifici nu respectă pe deplin legislația UE în domeniul muncii, potrivit unui comunicat.

În opinia Comisiei, legislația italiană nu respectă mai multe dispoziții din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE privind munca pe durată determinată; acordul-cadru anexat la Directiva 97/81/CE privind munca pe fracțiune de normă; Directiva 2003/88/CE privind timpul de lucru și Directiva 92/85/CEE privind lucrătoarele gravide.

Mai multe categorii de magistrați onorifici, și anume judecătorii onorifici de pace (giudice onorario di pace), procurorii adjuncți onorifici (VPO) și judecătorii onorifici ai instanțelor (GOT), nu se bucură de statutul de ”lucrător” în temeiul legislației naționale italiene, ci sunt considerați voluntari care prestează servicii cu titlu onorific. Din cauză că nu dispun de statutul de lucrător, aceștia nu se bucură de protecția legislației UE în domeniul muncii. Aceasta include lipsa indemnizațiilor în caz de boală, accidente și sarcină, obligația de a se înregistra la instituția națională de protecție socială pentru lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, diferențe în ceea ce privește remunerarea și modalitățile de remunerare, discriminarea fiscală, lipsa rambursării cheltuielilor judiciare suportate în cursul procedurilor disciplinare și lipsa concediului de maternitate plătit.

De asemenea, aceștia nu sunt protejați suficient împotriva utilizării abuzive a contractelor pe durată determinată succesive și nu au posibilitatea de a obține o compensație adecvată pentru asemenea utilizări abuzive.

În plus, Italia nu a instituit un sistem de măsurare a timpului zilnic de lucru al fiecărui magistrat onorific. Italia a adoptat o nouă legislație în 2017, care nu a soluționat aceste probleme.

Întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat recent că acești magistrați onorifici ar trebui să aibă statut de lucrători, Comisia a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. Italia va avea la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Sursa: juridice.ro