Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor semnalează că, în urma verificării site-urilor web, ce se efectuează în fiecare an, a fost evidențiată practica prin care întreprinderile susțin că fac mai mult pentru mediu decât în realitate. În 42% dintre cazurile în care a fost analizată folosirea cuvântului „ecologic” în diverse sectoare de activitate, cum ar fi confecțiile, produsele cosmetice și echipamentele de uz casnic, afirmațiile au fost exagerate, false sau înșelătoare.

La 28 ianuarie, Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au publicat rezultatele unei verificări minuțioase a site-urilor web, un exercițiu care se efectuează în fiecare an pentru a se identifica încălcări ale legislației UE în materie de protecție a consumatorilor pe piețele online.

”Anul acesta, pentru prima dată, verificarea s-a axat pe dezinformarea ecologică, denumită și «greenwashing», practică prin care întreprinderile susțin că fac mai mult pentru mediu decât fac în realitate.

În cadrul acestei verificări minuțioase s-a analizat folosirea mențiunii „ecologic” în diverse sectoare de activitate, cum ar fi confecțiile, produsele cosmetice și echipamentele de uz casnic.

Autoritățile naționale de protecție a consumatorilor au avut motive să creadă că, în 42 % din cazuri, afirmațiile în acest sens au fost exagerate, false sau înșelătoare, acestea putând fi calificate drept practici comerciale neloiale în temeiul normelor UE.

Amploarea dezinformării ecologice a crescut, pe fondul tendinței consumatorilor de a alege produse ecologice”, arată un comunicat de presă emis de executivul european.

După o verificare mai amplă, Comisia și autoritățile de protecție a consumatorilor s-au oprit asupra unui număr de 344 de afirmații aparent îndoielnice, pe care le-au analizat în detaliu, și au constatat că:

  • În mai mult de jumătate din cazuri, comerciantul nu a furnizat suficiente informații astfel încât consumatorii să poată aprecia exactitatea afirmațiilor.
  • În 37 % din cazuri s-au folosit afirmații vagi și generale, cum ar fi „eco-responsabil”, „ecologic”, „durabil”, care urmăreau să le ofere consumatorilor impresia nefondată că un produs nu are impact negativ asupra mediului.
  • În plus, în 59 % din cazuri, comerciantul nu a furnizat dovezi ușor de verificat în sprijinul afirmației făcute.

“Autoritățile naționale vor contacta societățile în cauză și le vor prezenta problemele identificate pentru ca acestea să le remedieze, după caz.

Concluziile acestei verificări minuțioase vor fi luate în considerare în evaluarea impactului care urmează să fie pregătită pentru noua propunere legislativă de responsabilizare a consumatorilor în tranziția verde, anunțată în Noua agendă pentru consumatori”.

Sursa: digi24.ro