Comisia Europeană a adoptat o revizuire cuprinzătoare a normelor UE în materie de asigurări (cunoscute sub denumirea de ”Solvabilitate II”), pentru a favoriza investiţiile pe termen lung ale societăţilor de asigurări în redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19, scrie bursa.ro.

Potrivit sursei citate, revizuirea urmăreşte, de asemenea, să sporească rezilienţa sectorului asigurărilor şi reasigurărilor (mai precis al asigurărilor pentru societăţile de asigurare), astfel încât acesta să poată face faţă crizelor viitoare şi să îi protejeze mai bine pe deţinătorii de poliţe. De asemenea, vor fi introduse norme simplificate şi mai proporţionale pentru anumite societăţi de asigurare mai mici.

”Propunerea va ajuta sectorul asigurărilor să se dezvolte şi să îşi exercite deplin rolul în economia UE. Facilităm investiţiile în redresare şi dincolo de aceasta şi încurajăm participarea societăţilor de asigurări pe pieţele de capital ale UE, furnizând investiţiile pe termen lung atât de esenţiale pentru un viitor durabil. Uniunea pieţelor de capital în curs de dezvoltare este esenţială pentru viitorul nostru verde şi digital. De asemenea, acordăm o atenţie deosebită consumatorilor; deţinătorii de poliţe pot fi siguri că vor fi mai bine protejaţi în viitor în cazul în care asigurătorul lor se confruntă cu dificultăţi", a declarat Mairead McGuinness, comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital.

Poliţele de asigurare sunt esenţiale pentru mulţi europeni şi pentru întreprinderile europene. Acestea protejează cetăţenii împotriva pierderilor financiare în cazul unor evenimente neprevăzute. Societăţile de asigurări joacă, de asemenea, un rol important în economia noastră, direcţionând economiile către pieţele financiare şi către economia reală, oferind astfel întreprinderilor europene finanţare pe termen lung.

”Europa are nevoie de un sector al asigurărilor puternic şi dinamic pentru a investi în economia noastră şi pentru a ne ajuta să gestionăm riscurile cu care ne confruntăm. Datorită rolului său dublu de protector şi de investitor, sectorul asigurărilor poate contribui la Pactul verde şi la uniunea pieţelor de capital. Propunerile de astăzi garantează faptul că normele noastre rămân adecvate scopului, sporind proporţionalitatea acestora”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor.

Obiectivul revizuirii este de a consolida contribuţia asigurătorilor europeni la finanţarea redresării, înregistrând progrese în ceea ce priveşte uniunea pieţelor de capital şi canalizarea fondurilor către Pactul verde european. Pe termen scurt, în UE ar putea fi deblocat capital în valoare de până la aproximativ 90 de miliarde euro. Această eliberare semnificativă de capital va ajuta (re)asigurătorii să îşi intensifice contribuţia în calitate de investitori privaţi la redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19.

Modificările aduse Directivei Solvabilitate II vor fi completate ulterior prin acte delegate. Câteva puncte-cheie ale pachetului:

- modificările vor proteja mai bine consumatorii şi vor asigura faptul că societăţile de asigurări rămân solide, inclusiv în perioade economice dificile;

- consumatorii (deţinătorii de poliţe) vor fi mai bine informaţi cu privire la situaţia financiară a asigurătorului lor;

- consumatorii vor fi mai bine protejaţi atunci când cumpără produse de asigurare în alte state membre, datorită unei cooperări îmbunătăţite între autorităţile de supraveghere;

- asigurătorii vor fi stimulaţi să investească mai mult în capitalul pe termen lung, în beneficiul economiei;

- soliditatea financiară a asigurătorilor va ţine seama mai bine de anumite riscuri, inclusiv cele legate de climă, şi va fi mai puţin sensibilă la fluctuaţiile pe termen scurt ale pieţei;

- un control sporit va fi exercitat asupra întregului sector, pentru a preveni orice ameninţare la adresa stabilităţii sale.

Obiectivul Directivei privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de asigurare este de a asigura o mai bună pregătire a asigurătorilor şi a autorităţilor relevante din UE în cazul unor dificultăţi financiare semnificative.

Aceasta va introduce un nou proces de rezoluţie ordonată, care va proteja mai bine deţinătorii de poliţe, precum şi economia reală, sistemul financiar şi, în ultimă instanţă, contribuabilii. Autorităţile naţionale vor fi mai bine pregătite pentru a face faţă insolvabilităţii unei companii de asigurări.

Prin înfiinţarea colegiilor de rezoluţie, autorităţile de supraveghere şi autorităţile de rezoluţie relevante vor putea să ia măsuri coordonate, prompte şi decisive pentru a aborda problemele care apar în cadrul grupurilor transfrontaliere de (re)asigurare, garantând cel mai bun rezultat posibil pentru deţinătorii de poliţe şi pentru economie în general.

Propunerile se bazează în mare măsură pe avizul tehnic oferit de EIOPA (Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale). Acestea sunt, de asemenea, aliniate la activitatea desfăşurată la nivel internaţional pe această temă, ţinând seama în acelaşi timp de particularităţile europene.

Pachetul legislativ urmează să fie examinat de Parlamentul European şi de Consiliu.