Comisia de la Veneția a publicat opinia urgentă asupra amendamentelor la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Potrivit Ministerului Justiției, Comisia salută propunerea privind majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15, fiind apreciat faptul că a fost ajustat numărul reprezentanților din prima instanță.

Comisia a apreciat și modificarea privind faptul că membrii CSM non-judecători sunt aleși de către majoritatea deputaților aleși, nu a celor prezenți. În opinie se menționează că noua majoritate este mai bună și reflectă obiectivul ca membrii non-judecători să fie aleși cu un sprijin larg al Parlamentului. Comisia pledează totuși pentru votarea membrilor CSM non-judecători de către 2/3 din deputați pentru a cuprinde și opinia opoziției, dar menționează că, cerința unei majorități mai mari (2/3) ar putea bloca numirea acestor membri din cauza nerealizării unei astfel de majorități.

În opinie se menționează că autoritățile ar putea lua în considerare opțiuni diferite în acest sens. O soluție, de exemplu, ar putea fi implicarea organismelor exterioare, necontrolate guvernamental, cum ar fi un Barou/o facultate de drept, prin oferirea posibilități de a propune candidați din rândul profesorilor. Înființarea unei comisii nepolitice independente ar putea fi, de asemenea, luată în considerare.

Cu privire la componența CSM propusă prin proiect, Comisia notează că rezultatul modificărilor propuse ar constitui un echilibru mai bun în CSM între membrii judecători și non-judecători.

Totuși, Comisia notează că numai cadrele didactice universitare se încadrează în categoria de ”membri non-judecători”, iar pentru a asigura pluralismul în cadrul Consiliului, ar fi o soluție mai bună să fie incluși și alți juriști, nu exclusiv din mediul academic, ci și practicieni. La acest capitol, Comisia notează ca soluție ca profesorii universitari aleși în CSM să fie, de exemplu, și membri ai unui Barou.

Comisia salută faptul că proiectul de lege nu propune eliminarea membrilor actuali ai CSM și înlocuirea lor cu noi membri, notând că o astfel de practică ar stabili un precedent prin care orice Guvern sau Parlament nou ales, ar putea institui noi Consilii, fapt care ar genera suspiciuni.

Cu privire la propunerea de alegere a Președintelui CSM exclusive din rândul membrilor judecători, Comisia notează că urmează să se expună Curtea Constituțională (sesizată în acest sens) dacă această limitare este compatibilă cu Constituția. Totuși, potrivit opiniei, interdicția pentru membrii non-judecători poate fi văzuți ca un regretabil pas înapoi.

Despre experiența de cel puțin trei ani a judecătorilor care intenționează să devină membri CSM, Comisia notează că autoritățile sunt, în principiu, mai bine poziționate pentru a evalua dacă trei ani de experiență de muncă în cadrul domeniul judiciar sunt suficienți pentru ca un candidat să dobândească experiența și înțelepciunea necesară pentru a deține o poziție atât de importantă în filiera judiciară.

Opinia integrală a Comisiei de la Veneția poate fi citită aici.

Precizăm că, proiectul de lege a fost aprobat de Parlament în două lecturi, iar până la promulgare ministrul Justiției a solicitat Comisiei de la Veneția să revizuiască proiectul de lege printr-o opinie de urgență. Comisia și-a expus regretul că opinia nu a fost solicitată înaintea de vot.

Totodată, șeful statului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea proiectului, însă Curtea nu a adoptat încă o decizie pe marginea sesizării.