Comercializarea produselor/serviciilor la preţ redus ar putea fi reglementată prin lege. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice un proiect prin care propune modificarea și completarea Legii cu privire la comerțul interior.

Conform proiectului, prin comercializare a produselor/serviciilor la preţ redus se înţelege:

 • vânzări de lichidare;
 • vânzări de soldare;
 • vânzări efectuate în unităţile comerciale de tip magazin de fabrică sau din depozitul de fabrică;
 • vânzări promoţionale;
 • vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale;
 • vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute;
 • vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate.

Astfel, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:

 • orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat de aceeaşi unitate comercială pentru produse sau servicii identice;
 • orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivaţia reducerii, trebuie să se adreseze consumatorilor şi să indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinţă, excepţie făcând:

-        publicităţile comparative de preţ;

-        anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;

-        anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţă;

-        anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare;

 • publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practică vânzarea prin corespondenţă, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca această menţiune să figureze vizibil şi lizibil în catalog;
 • orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fară echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

-        fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;

-        fie prin menţiunile ”preţ nou”, ”preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare;

-        fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

 • se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau serviciu;
 • toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de referinţă trebuie să fie păstrate timp de 3 ani pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate;
 • orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul de referinţă este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform legislaţiei.

Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din creşterea cantităţii de produs conţinută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.

Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă, a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform legislaţiei.

Autorii proiectului susțin că completarea este necesară din motivul existenței cazurilor de practici neloiale ale comercianților prin anunțarea unor reduceri de preț sau lichidări de stocuri false, prin publicitate de forme diferite, inclusiv aplicate pe vitrinele magazinelor care nu corespund realității, prețurile cu reduceri de facto nefiind schimbate sau fiind schimbate neesențial. Totodată, din publicitatea anunțată nu este clară limita stocului de mărfuri și sortimentul acestora, reducerile anunțate rămânând în mare parte o aparență menită să atragă consumatorul în magazin sau pe pagina web, unde pot fi aplicate tehnicile de a ”convinge” spre o procurare.