Obișnuiți să cumpărați produse din străinătate? Ei bine, trebuie să fiți atenți pentru că autoritățile intenționează să monitorizeze valoarea acestora. Mai exact, Ministerul Finanțelor a propus mai multe modificări legislative care va afecta amatorii de comenzi din străinătate. Noua măsură este propusă să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Mai exact, dacă veți comanda produse pentru uz personal și nu veți dori să achitați taxe, trebuie să cunoașteți că valoarea totală a coletului nu va trebui să depășească suma de 200 de euro. În caz contrar va trebui să achitați TVA în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor). 

În cazul în care veți comanda produse destinate pentru a fi comercializate, indiferent de valoarea coletului (mai puțin de 200 de euro sau mai mult de 200 de euro) veți fi nevoiți să achitați TVA (în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor. Limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor). 

Totodată, mărfurile care vor fi destinate pentru uz propriu și valoarea totală a acestora nu va depăși suma de 200 de euro vor fi scutite de accize. Pentru mărfurile care depășesc limita stabilită, se aplică acciza conform cotelor stabilite de legislație.

Modificările sunt propuse la art. 101 din Codul Fiscal, prin derogare de la alin. 7, care se referă la plafonul neimpozabil pentru mărfurile introduse în țară de persoanele fizice: 300 de euro în cazul transportului terestru sau de 430 de euro în cazul transportului aerian şi maritim. 

Mai exact, se propune completarea art. 101 cu două noi aliniate - 71 și 72:

  • (71) Prin derogare de la alin.(7), persoanele fizice care urmare a tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator) introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri a căror valoare depăşeşte suma de 200 euro în total pe expediere şi nu au caracter comercial, achită T.V.A. în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor). Mărfurile care nu au caracter comercial înseamnă mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sunt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale, care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie.
  • (72) Persoanele fizice care introduc prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale mărfuri care nu îndeplinesc cumulativ condițiile pentru mărfurile care nu au caracter comercial prevăzute la alin.(71) și valoarea acestora depăşeşte sau nu depășește suma de 200 euro în total pe expediere, achită T.V.A. în funcţie de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micşorează valoarea impozabilă a mărfurilor).

Autorii proiectului susțin că prin modificările respective se urmărește ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat asupra trimiterilor respective constituie 22 euro.