Președintele Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, Liliana Catan, a sesizat Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind mai multe deficiențe în procesul de evaluare a candidaților la funcția de magistrat. CSM a decis, însă, că nu are competențe pentru a examina cele invocate.

În sesizare se spune că, în procesul de efectuare a selecției solicitanților la funcția de judecător, se atestă situații care pun în dificultate activitatea Colegiului, prin existența concluziilor discutabile în motivarea unor hotărâri definitive ale CSM. Mai exact, actele conținute în dosarele personale ale unor solicitanți la funcția de judecător, care au susținut examenul în fața Comisiei INJ în baza vechimii în muncă nu corespund întru totul hotărârilor Plenului CSM, adoptate în baza prevederilor art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 5 din Legea cu privire la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, art. 4, 17, 24 și 25 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, autorul sesizării consideră că unii solicitanți la funcția de judecător nu dețin stagiul necesar pentru a candida la funcția de judecător în baza vechimii în muncă, iar alții nu dețin diplomele de studii necesare. Prin urmare, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a solicitat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii să-și expună opinia cu privire la legitimitatea inițierii procedurii de selecție în raport cu unii candidați la funcția de judecător. Plenul CSM a constatat că deține competența de verificare a exercitării de către Colegiul de selecție a procedurii de selecție a candidaților la funcția de judecător, doar prin examinarea contestațiilor asupra hotărârilor adoptate de acest Colegiu.

Plenul CSM nu deține competențe legale de a examina sesizări ale colegiilor specializate din cadrul CSM, cu referire la legitimitatea hotărârilor adoptate. Consiliul Superior al Magistraturii mai spune că hotărârile prin care materialele solicitanților vizați în sesizare au fost remise pentru examinare Colegiului de selecție nu au fost contestate de persoanele cointeresate, motiv din care, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să adopte hotărâri motivate în conformitate cu art. 5 lit. h) din Legea cu privire la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor în baza criteriilor stabilite în Regulamentul privind criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor.