Colegiul disciplinar al notarilor a fost constituit pentru un mandat de patru ani. Potrivit unui ordin semnat de ministrul Justiției, Victoria Iftodi, și care a fost astăzi publicat în Monitorul Oficial, din componența acestuia fac parte:

  • Olga Kiseliova, notar;
  • Mihai Lupu, avocat;
  • Valentin Roșca, avocat;
  • Cristina Rusu, șef Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției;
  • Lilia Rusu, șef Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiției;
  • Roman Soltan, notar;
  • Alexandru Stahurschi, notar.

De asemenea, au fost numiți în calitate de membri supleanți ai Colegiului:

  • Andrei Bloșenco, notar;
  • Vladislav Cîrlan, șef-adjunct Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției;
  • Ludmila Petroman, șef Direcția avizare acte normative, Ministerul Justiției.

În același timp, Natalia Bordianu, consultant principal, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției, a fost desemnată în calitate de secretar al Colegiului.

În ordinul ministrului Justiției se mai menționează că în cazul în care membrul comisiei se află în situație de conflict de interese, președintele Colegiului desemnează, în ordine alfabetică, membrul supleant care îl va înlocui.

De asemenea, în cazul încetării mandatului membrului Colegiului, în locul acestuia, prin Ordinul ministrului justiției, se desemnează un membru supleant.