Prezentarea datelor eronate pentru obținerea dreptului de ședere a străinilor în țara noastră ar putea fi sancționată cu amendă de până la 7.500 lei. Completările la Codul contravențional au fost propuse pentru consultări publice.

Astfel, autoritățile propun ca articolului 334 din Codul contravențional să fie completat cu un nou aliniat, care stipulează că: ”includerea datelor incorecte sau neautentice în demersul tipizat al autorității competente pentru străini privind acordarea sau prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă, pentru cetățenii străini sau apatrizi, aflați provizoriu în Republica Moldova, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere".

În nota informativă a proiectului se menționează că pe parcursul ultimilor doi ani legislația ce ține de admisia și acordarea dreptului de ședere străinilor în Republica Moldova a fost semnificativ modificată. Astfel, prin Legea nr. 278 din 29.11.2018 au fost operate modificări în procedurile de documentare a străinilor care au drept scop iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, investirea în diverse domenii ale economiei naţionale, a lucrătorilor calificaţi și a specialiştilor în domeniul IT. Modificările au contribuit la reducerea numărul de acte obligatorii, timpul de acordare a dreptului de şedereşi de eliberare a permisului de şedere, au oferit posibilitatea lucrătorului de a-şi schimba locul de muncă şi angajatorul în cazul rezilierii înainte de termen a contractului de muncă şi alte facilităţi.

Totodată, angajatorului i s-a oferit posibilitatea de a selecta la propria răspundere a lucrătorului străin în funcție de necesitățile întreprinderii şi calificării profesionale necesare ale acestuia. De asemenea, angajatorul, fiind responsabil de volumul şi calitatea muncii lucrătorului, îşi asumă responsabilitatea pentru asigurarea realizării angajamentelor contractuale în partea ce ţine de achitarea salariului, securitatea şi sănătatea locului de muncă, protecţia socială şi alte drepturi ale lucrătorului străin, prevăzute în articolul 432 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova. În același timp, alin. (7) al aceluiași articol prevede că ”Beneficiarul solicitant poartă răspundere, în conformitate cu prevederile Codului Penal şi Codului Contravenţional, pentru corectitudinea și autenticitatea datelor prezentate în demersul tipizat” dar textul normei nu  precizează ce fel de răspundere poartă, precum și sancțiunile care pot fi aplicate pentru nerespectarea normei. În prezent, articolul 334 din Codul Contravențional ”Încălcarea  regulilor de plasare în câmpul muncii  a cetăţenilor străini sau a apatrizilor” nu prevede responsabilitatea și sancţionarea angajatorilor pentru prezentarea datelor eronate în raport cu străinul.