Codul administrativ ar putea avea o normă care să prevadă expres că dreptul subiecților investiți de lege cu competența de a înainta a acțiune în contencios administrativ este garantat și nu poate fi îngrădit. Completarea se regăsește într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției.

Totodată, proiectul stabilește că reclamantul, subiect investit de lege cu competența de a înainta o acțiune de contencios administrative, nu va mai trebui să demonstreze care drept sau libertate i-a fost încălcat prin emiterea unui anumit act administrative. Dreptul va fi necesar de demonstrate în temeiul art. 17 din Cod pentru ceilalți subiecți implicați într-un process judiciar reglementat de Codul Administrativ, spune Ministerul Justiției.

Proiectul mai stabilește că procedura prealabilă va trebui respectată în toate cazurile, cu excepția celor prevăzute de lege. În prezent, norma stipulează că ”în cazurile prevăzute de lege, până la înaintarea acțiunii în contencios administrativ, se va respecta procedura prealabilă”. Formularea aplicată în prezent crează, însă, confuzii, spun autorii proiectului. ”Când plasăm alături prevederile actuale ale alin. (1) din art. 208 și prevederile lit. c) din art. 163 din Codul administrativ se observă o confuzie și o poziție neunitară”, se menționează în nota informativă a proiectului.

La fel, inițiativa prevede ajustarea normelor Codului administrative la prevederile Codului civil modernizat, inclusiv în partea ce ține de noțiunea de reziliere, care nu mai există în Codul civil.

Proiectul complet poate fi accesat aici.