Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) propune ca lista de cheltuieli care pot fi deduse să fie completată cu trei poziții noi, și anume cheltuielile suportate pentru tratament în cazul infestării cu COVID-19, cotizațiile de membru de sindicat și cheltuielile de studii. Propunerile au fost făcute în avizul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, care este pe masa deputaților.

Astfel, sindicatele propun ca în Codul fiscal să fie incluse norme care permit deducerea:

  • sumelor, în cuantumurile și condițiile stabilite de legislaţie, pentru medicamente, investigații medicale, intervenții chirurgicale, neacoperite de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv a cheltuielilor suportate de persoana fizică pentru realizarea tratamentului în cazul îmbolnăvirii cu Covid-19, în condiții de ambulatoriu;
  • sumelor, în cuantum de până la 1% din salariu și alte plăți aferente acestuia, achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de cotizații de membru de sindicat;
  • cheltuielilor pentru studiile în sistemul de învățământ, în scopul încheierii nivelului necesar de studii, prevăzut pentru funcția ocupată.

Potrivit sindicatelor, în prezent, cotizațiile de membru de sindicat trebuie să devină cheltuieli deductibile pentru a asigura egalitatea de drepturi în cadrul parteneriatului social. Conform art. 24 alin (15) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității patronatelor, fundațiilor și altor asociații de reprezentare a activității de întreprinzător.

În context, CNSM afirmă că cotizațiile de membru de sindicat sunt impozitate. Mai mult ca atât, atunci când din contul cotizațiilor sindicale colectate se acordă ajutoare materiale (care depășesc un salariu mediu prognozat), se calculează impozitul pe venit, aplicându-se, astfel, o impozitare dublă.