Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat modificarea Hotărârii CNPF nr. 45/5 din 16.10.2009 cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări.

Potrivit regulatorului, amendamentele respective au fost elaborate din necesitatea simplificării rapoartelor specializate lunare și evitarea erorilor sistematice admise de către intermediari în (re)asigurări, exceptării oricăror interpretări privind reflectarea veniturilor/comisioanelor obținute de către aceștia, explicării detaliate privind modul de completare a rapoartelor specializate pentru fiecare categorie de intermediari (broker de (re)asigurare, agent de asigurare persoană juridică și agent bancassurance). De asemenea, stabilește prevederile de raportare a intermediarilor în (re)asigurări care și-au încetat activitatea de intermediere odată cu retragerea licenței de activitate.

Mai exact, în proiect se specifică termenul de prezentare a Registrului subagenților, personalului propriu cu atribuții de intermediere și asistenților în brokeraj ai intermediarului în asigurări și/sau reasigurări până la data de 25 februarie a anului următor anului de gestiune.

Pentru simplificarea procedurii de raportare și evitarea erorilor sistematice se modifică anexa nr.2 Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări, prin excluderea coloanelor ce reflectă informația aferentă anului precedent celui de gestiune cu expunerea detaliată asupra modului de completare a raportului menționat. De asemenea, Raportul specializat se completează cu coloana ”Creanțe aferente primelor brute subscrise (lei)”, care va permite monitorizarea continuu a creanțelor  intermediarului în asigurări și/sau reasigurări față de asigurători, rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare. 

Totodată, având în vederea specificul desfășurării doar activității de intermediere în asigurări de către brokerul de (re)asigurare și agentul de asigurare persoană juridică, în mod expres se prevede că în raport se vor reflecta integral comisioanele/veniturile (bonusuri, tantieme, alte remunerări pentru intermedierea contractelor și /sau după caz asistența și soluționarea dosarelor de daune, etc.) care sunt obținute exclusiv din negocierea pentru clienții săi persoane fizice/juridice, (re)asigurați sau potențiali (re)asigurați, încheierea de contracte de (re)asigurare, prestarea serviciilor de consultanță și inspecție de risc și acordarea asistenței pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor.

Complementar, se specifică unele aspecte legate de intermediarii în asigurări și/sau reasigurări care și-au încetat activitatea de intermediere privind obligația de a prezenta ultimul Raport pentru perioada de raportare aferent momentului retragerii licenței de către Comisia Națională a Pieței Financiare.