Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează persoanelor cu funcție de răspundere ale agenților de asigurare și agenților bancassurance că potrivit art. 48 (11) din Legea cu privire la asigurări, entitățile au dreptul de a practica activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări doar după ce sunt înregistrate în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.

Potrivit rapoartelor prezentate de către asigurători, CNPF atestă că peste 130 de agenți de asigurare și agenți bancassurance intermediază contracte de asigurare fără a întruni exigențele cadrului normativ aferent speței.

În aceste condiții, autoritatea de supraveghere anunță că în data de 25 noiembrie a prescris și a aplicat avertisment față de entitățile care practică activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, ca în termen de 30 zile lucrătoare, să se înregistreze în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.

În context, CNPF notifică că agenții de asigurare și agenții bancassurance pot beneficia de reactivarea accesului la Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data numai în cazul înregistrării în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.