În cazul in care acționarul, pe durata cererii de retragere obligatorie, nu va prezenta ofertantului  refuzul în scris privind  înstrăinarea acțiunilor ce îi aparțin,  se va considera că acesta și-a exprimat acordul tacit privind înstrăinarea acțiunilor în condițiile cererii de retragere obligatorie și, drept consecință, acționarului i se va deconta prin mandat postal sau la un cont bancar special contravaloarea costului acțiunilor deținute, iar în registrul acționarilor se va înregistra trecerea dreptului de proprietate către ofertant.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) intenționează să modifice Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare. Potrivit autorilor proiectului, drept premisă de modificare a Regulamentului au fost adresările la CNPF, în contextul cererilor de retragere obligatorie și, respectiv, drepturile acționarilor pretinse a fi încălcate urmare a retragerii valorilor mobiliare deținute în favoarea acționarului majoritar.

Retragerea valorilor mobiliare de la acționarii minoritari se datorează în mod special din lipsa reacției corespunzătoare la cererile de retragere obligatorie adresate acestora. Or, în cazul unui răspuns afirmativ din partea acționarului minoritar privind ne înstrăinarea valorilor mobiliare, acesta rămâne în continuare acționar în societate cu drepturile cuvenite de lege.

Finalitățile urmărite de proiect se rezumă la sensibilizare mai clară a acționarilor minoritari asupra efectelor lipsei de reacție la cererile de retragere obligatorie adresate de către acționarul majoritar, ceea ce ar spori obiectivul CNPF de asigurare a protejării drepturilor și intereselor investitorilor în valori mobiliare.