Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune modificarea procedurii de prezentare a unor rapoarte specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă.

Mai exact, se propune prelungirea termenului de prezentare a Raportului privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA/Carte Verde anual până la data de 1 martie. Se modifică partea ” 1. Indicatorii de bază privind asigurarea obligatorie de răspundere  civilă auto internă (RCA) pentru luna ___ 20 __” din Raportul cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA), prin completarea unui rând Suma despăgubirilor de asigurare achitate din Contul de garantare (rd.090), dat fiind că începând cu 1 iulie 2020 asigurătorii, pot achita despăgubiri de asigurare aferente exclusiv asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă din Contul de garantare pentru RCA, în scopul diminuării riscului ce ține de lichiditățile asigurătorului, precum și în cazurile de capacitate redusă sau incapacitate de plată a acestuia.

Complementar, se specifică unele aspecte legate de modul de completare în partea ce ține de indicatorul privind Contul de garantare de la începutul anului, în cazul achitării despăgubirilor din contul de garantare (formula de calcul).

CNPF susține că prin analiza indicatorilor ce se cuprind în Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA/Carte Verde s-a stabilit, că indicatorul modificarea rezervei RRN, inclus în calculul primei necâștigate, distorsionează indicatorul în cauză și respectiv și restul indicatorilor precum Rata daunelor, comisioanelor, cheltuielilor și Rata operațională  combinată. În acest sens, a fost modificată Anexa nr.3 și modul de completarea a acesteia cu expunerea în redacție nouă.

De asemenea se completează cu Anexa nr.4 ”Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA / Carte Verde” și modul de completare a raportului, care prevede determinarea indicatorilor precum Rata daunelor nete, Rata comisioanelor nete și Rata operațională combinată netă, cu excluderea indicatorilor ce țin de domeniul reasigurării – prime transmise în reasigurare, cota reasigurătorului în rezervele tehnice RPN, RRN,RDDN, RDN, comisioanele primite de la reasigurători.

Rata operațională combinată este indicatorul care măsoară cel mai bine profitabilitatea și adecvarea tarifului pe un segment de asigurare, și include, alături de despăgubirile plătite și de plătit și celelalte cheltuieli operaționale aferente unei clase de asigurări.

Se relevă că raportul nou inclus va oferi CNPF dar și asigurătorilor o analiză și imagine mai detaliată a segmentului de asigurări obligatorii RCA și Carte Verde, pentru a estima în totalitate cheltuielile alocate, daunele și partea daunelor recuperate de la asigurători pentru aceste produse, iar în final de a compara Rata operațională combinată netă cu cea brută.