Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) informează persoanele interesate privind inițierea elaborării unui Proiect de lege privind modificarea unor acte normative, prin care se optează pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și a Legii nr.171/2012 privind piața de capital, în contextul transpunerii în  legislația națională a prevederilor Directivei UE nr.2017/828 ”de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor”.

Totodată, actul de modificare a Legii nr.1134/1997 este inițiat în scop de conformare a prevederilor legii dispozițiilor art.44-45 din Legea 271/2017 privind  auditul situațiilor financiare în ceea ce vizează constituirea comitetului de audit.

Pentru informații suplimentare puteți contacta persoanele responsabile din  Departamentul Piața de capital din cadrul CNPF.