Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale ”Moldasig” SA, operațiunile de extragere a mijloacelor bănești urmând a fi efectuate în exclusivitate cu acordul prealabil al autorității de supraveghere. De asemenea, a interzis efectuarea tranzacțiilor cu activele asigurătorului fără acordul prealabil al Comisiei Naționale.

CNPF susține că decizia a fost luată în vederea supravegherii integrității și siguranței activelor ”Moldasig” SA, protejării drepturilor și intereselor asiguraților, în circumstanțele ce decurg din Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 6 noiembrie prin care a fost instituită administrarea specială provizorie a ”Moldasig” SA de către companiile audit ”Confidential-Audit” SRL și ”Altimeea” SRL cu înlăturarea de la executarea atribuțiilor funcționale a administratorului și consiliului societății.

De altfel, autoritatea de supraveghere a dispus entității ”prezentarea informației și documentelor aferente avizării prealabile a persoanei delegate de către ”Confidential-Audit” SRL în funcțiile de răspundere ale asigurătorului și persoanelor înaintate de către ”Altimeea” SRL pentru exercitarea atribuțiilor de membri ai consiliului societății, potrivit cerințelor de profesionalism și onorabilitate (fit&proper), precum și în condițiile Regulamentului cu privire la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”.