Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) informează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare. Dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare se efectuează în termen de până la 29 mai.

Regulamentul, formularele și anexele acestuia pot fi găsite pe site-ul CNPF în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2019, în funcție de tipologia acestuia (entitate de interes public, entitate admisă în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) sau alte entitatăți, diferite de cele 2 categorii enunțate).

Tot pe pagina web  este plasată și informația sistematizată cu privire la principalele cerințe ce se impun la întocmirea și prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum și a informațiilor de ordin continuu, aferent diferitor categorii de emitenți, ce urmează a fi dezvăluită public.

Totodată, CNPF precizează că, entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informația prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației, în modul stabilit de Regulamentul  cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor  și în formă electronică pe pagina web proprie.

Astfel, entitățile de interes public urmează să asigure respectarea termenelor și condițiilor contractului cu Ediția Periodică ”Capital Market” (operatorul Mecanismului oficial de stocare a informației) și să asigure pe pagina web oficială a societății un compartiment dedicat dezvăluirii informației.