Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”EUASIG” SRL. Și anume, brokerul a fost privat de dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări pentru un termen de până la șase luni.

De asemenea, autoritatea de supraveghere a suspendat operațiunile bancare la conturile curente și de depozit ale ”EUASIG” SRL, până la achitarea integrală a plăților regulatorii de funcționare datorate CNPF, precum și a datoriilor înregistrate față de asigurători rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.

Totodată, Consiliul CNPF a decis prescrierea și aplicarea avertismentului față de administratorii a 12 brokeri de asigurare și/sau reasigurare. Aceștia trebuie să achite, în termen de zece zile lucrătoare, plățile regulatorii de funcționare restante și penalitățile aferente.

La fel, CNPF a analizat rezultatele inspecțiilor în teren în cadrul unor participanți profesioniști la piața asigurărilor. Și anume, este vorba despre CA ”ACORD GRUP” SA, CA ”DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA, ”MOLDASIG” SA, CA ”MOLDOVA – ASTROVAZ” SA. În context, Comisia a decis să atenționeze managementul acestor entități privind respectarea necondiționată a prevederilor legale în domeniu.

O altă decizie luată de Consiliul CNPF vizează efectuarea controlului tematic privind respectarea de către ÎM CIA ”TRANSELIT” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise la acoperirea fondului asiguraților, nivelului ratei de solvabilitate și coeficientului de lichiditate.