Birourile istoriilor de credit vor oferi raportul de credit la solicitarea înaintată de un alt birou în baza demersului utilizatorului/subiectului istoriei de credit. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), a prezentat pentru consultări publice modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a informaţiilor la biroul istoriilor de credit şi de eliberare a raportului de credit.

Astfel, au fost stabilite obligațiile și sarcinile care trebuie executate de birouri în cadrul schimbului reciproc de informații precum: asigurarea din cont propriu a condițiilor tehnice pentru conectarea altor birouri la propriul sistem informațional, utilizarea informației obținute în cadrul schimbului informațional doar în scopul statuat de lege; asigurarea cerințelor de securitate informațională; aplicarea tarifelor similare ca și pentru ceilalți participanți la schimbul informațional, etc. În același context, au fost operate modificări la modelul consimțământului persoană fizică, anexate la Regulamentul.

Legea nr.23/2020 prevede că birourile istoriilor de credit sunt obligate să efectueze schimb reciproc de informații.