Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a respins ”ca inadmisibilă Cererea prealabilă privind anularea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/1 referitor la administrarea specială în cadrul ”Moldasig” SA din 10 decembrie 2020 și suspendarea executării actului administrativ contestat”, depusă de avocatul Ion Crețu în calitate de reprezentant împuternicit de persoana juridică străină ”Wesna” LTD.

Comisia susține că decizia a fost luată urmare a constatării necorespunderii mandatului avocatului cerințelor legislației în vigoare, și anume: lipsa elementelor obligatorii - numele și prenumele administratorului; precum și a neprezentării actelor care ar confirma capacitatea de folosință a societății reprezentate și împuternicirile administratorului acesteia (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (din țara de origine).