Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a lansat prima sesiune video privind reglementările ce vizează activitatea corporativă a societăților pe acțiuni, în contextul modificărilor operate prin Legea nr. 18/2020 la Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.

În cadrul seminarului video, responsabili din cadrul CNPF oferă explicații detaliate cu privire la noile reglementări care transpun normele eurocomunitare, ce vizează, cu precădere, aspectele ce țin de guvernanța corporativă și consolidarea drepturilor acționarilor.

Sesiunea video este destinată participanților pieței de capital (acționari, manageri ai societăților pe acțiuni, membri ai consiliilor, organelor executive și comisiilor de cenzori), care urmează, începând cu 1 ianuarie 2021, să pună în aplicare reglementările corporative în cadrul societăților pe acțiuni, precum și potențialilor investitori care intenționează să investească mijloacele disponibile în valorile mobiliare emise de societățile pe acțiuni.

Înregistrarea video poate fi vizualizată pe pagina oficială web a CNPF, pe pagina de Facebook și pe canalul oficial de youtube ale CNPF.