Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a dispus încetarea procedurii de redresare financiară a CA ”GENERAL ASIGURĂRI” SA. Decizia a fost luată după ce entitatea a înregistrat o rată de solvabilitate de 140,80%, a obținut un capital propriu mai mare decât capitalul social și a eliminat deficitul de active admise să acopere rezervele tehnice.

Datele statistice publicate de CNPF arată că în primul trimestru al acestui an compania de asigurări a raportat pierderi de aproape 1 milion de lei. În următoarele luni însă compania și-a revenit, iar la sfârșitul celui de al treilea trimestru asigurătorul a ajuns la un profit de peste 17,39 milioane lei.

Compania de Asigurări ”GENERAL ASIGURĂRI” a fost înființată în anul 2016, și potrivit datelor publicate, este deținută de Vitalie Bodea (96,26 %) și Vitalie Banaru (3,74%).

În luna august (CNPF) a anunțat că a autorizat înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni emise de Compania de Asigurări ”GENERAL ASIGURĂRI” SA în sumă de 6.000.000 lei.

De asemenea, s-a eliberat aviz pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice ale Companiei de Asigurări ”GENERAL ASIGURĂRI” SA privind majorarea capitalului social de la 61.500.000, 00 lei la 67.500.000, 00 lei, prin emisie suplimentară de acțiuni ordinare nominative în număr de 6.000.000 unități cu valoarea nominală de 1 leu fiecare.