Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a dispus modificarea unor termene ce vizează activitatea companiilor de asigurări.

Mai exact, a fost prelungit termenul de prezentare și de publicare a Raportului cu privire la auditul situațiilor financiare aferente anului 2019 și a Raportului/opinia actuarului care a făcut parte din echipa de audit până în data de 30 iunie.

De asemenea, până la 6 luni de la încheierea anului financiar, a fost extins termenul de publicare pe pagina web oficială a asigurătorului (reasigurătorului) a situațiilor financiare individuale și/sau consolidate auditate complete (inclusiv notele explicative aferente) și Raportului de audit corespunzător.

Extinderea termenelor este în concordanță cu prevederile Legii cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.